Sponsorer

 Plucera  Visma  Sparbanksstiftelsen Gripen

Seniorträning

Beskrivning:Grundkurs i tennis med allsidig träning och information om tennis. Träningen är anpassad till aktuell spelstyrka och kunskapsnivå
Målsättning:Att på ett roligt och socialt sätt lära sig grunderna i tennis och lite matchspel inom gruppen
Krav:Allt från nybörjare till glad motionsspelare, 19 år och uppåt
Kurstider:Mån-Fre 15.00-20.00
Perioder:HT , v 36-v 50 ( 14 veckor ), VT , v 2 - v 24( 22 veckor )
Träningsuppehåll:HT vecka 44, VT vecka 8, v 13, 2/4, 30/4-1/5,10-11/5, 6/6
Kursavgifter:HT : 1700 kr, VT : 2450 kr
Medlemsavgift:350 kr ( helår ), familj 700 kr
Anmälan:Anmälan gäller för både höst och vårtermin. Uppsägning inför VT senast 1.12-15, uppsägning inför HT senast 1.5-16. Avhopp under terminen debiteras minst 75% av kursavgiften.
Anmäl dig här